Pas Windows 7 Explorer-werkbalk aan met CustomExplorerToolbar

Windows 7 Explorer Toolbar biedt organiseren, openen, delen Met, e-mail, nieuwe map, afspelen, alles afspelen, delen met en nieuwe mapknoppen om snel verschillende taken snel en gemakkelijk uit te voeren. Afhankelijk van het maptype waarin u zich bevindt, is het mogelijk dat u een of meer bovengenoemde knoppen niet ziet.

Hoewel toetsenbordverslaafden deze knoppen nauwelijks zullen gebruiken, zullen de meeste Windows-gebruikers deze knoppen erg handig vinden. Maar helaas, om wat voor reden dan ook, kunt u met Windows Verkenner de werkbalk niet aanpassen door nieuwe knoppen toe te voegen.

CustomExplorerToolbar is een klein hulpmiddel voor Windows 7 (van het bekende NirSoft) om de Explorer-werkbalk aan te passen door nieuwe knoppen toe te voegen. U kunt bijvoorbeeld knippen, kopiëren, plakken, verwijderen, hernoem alles selecteren, diapresentatie en andere handige knoppen op de werkbalk. Het is ook mogelijk om nieuw toegevoegde knoppen van de werkbalk te verwijderen met behulp van dit draagbare hulpprogramma.

Met dit hulpmiddel kunt u verwijderen, knippen, zoeken, branden, lay-out, bibliotheekvenster, sluiten, wijzigingen wissen, sluiten, branden, kopiëren, diashow, zoeken op website, organiseren, plakken, opnieuw uitvoeren, eigenschappen verwijderen, alles selecteren, e- mailen, afdrukken, delen met, detailvenster, navigatiedeelvenster, voorbeeldvenster, menubalk, eigenschappen, sync en ongedaan maken knoppen op de werkbalk.

Er is ook een optie beschikbaar waarmee u alleen knoppen aan een bepaald maptype kunt toevoegen. U kunt bijvoorbeeld synchronisatie, e-mail, eigenschappen verwijderen en alleen knoppen aan het maptype Map toevoegen en knoppen voor kopiëren, knippen, verwijderen en hernoemen in het type map van documenten.

Als u nieuwe knoppen aan de werkbalk wilt toevoegen, selecteert u De opgegeven werkbalkknoppen toevoegen, vinkt u de knoppen aan die u wilt toevoegen en klikt u vervolgens op de knop Doe het . Houd er rekening mee dat dit hulpprogramma standaardknoppen van Windows niet kan verwijderen.

CustomExplorerToolbar is een op zichzelf staande tool. Dat wil zeggen, het vereist geen installatie. De tool ondersteunt zowel x86- als x64-versies van Windows 7.

CustomExplorerToolbar downloaden