Tijd wijzigen in 24-uur formaat in Windows 10

Net als zijn voorgangers toont Windows 10 ook datum en klok aan de rechterkant van de taakbalk. Met de standaardinstellingen geeft de klok de tijd weer in 12-uur formaat, wat veel mensen niet graag zien om hun eigen redenen.

Als u de klok in het 24-uurs formaat wilt zien, kunt u de klok zo configureren dat de tijd in 24-uursnotatie wordt weergegeven. De nieuwe app Instellingen biedt geen manier om te schakelen tussen 12- en 24-uursnotatie. We moeten het klassieke configuratiescherm gebruiken om deze wijzigingen aan te brengen.

Stel het tijdformaat in op 24 uur in Windows 10

Hier ziet u hoe u de tijd op de taakbalk in 24-uurs indeling in Windows 10 kunt wijzigen.

Stap 1: Open het Configuratiescherm. Verander de weergave in kleine pictogrammen.

Stap 2: Klik op de koppeling Regio om het dialoogvenster Regio te openen. Klik hier onder het tabblad Indelingen op de knop Aanvullende instellingen .

Stap 3: Schakel over naar het tabblad Tijd . In het gedeelte Tijdformaten vervangt u de "h" in korte tijd en lange tijdvelden in "H" om over te schakelen naar het 24-uursformaat.

Omdat u bent overgeschakeld naar het 24-uursformaat, heeft u naast tijd geen AM en PM meer nodig. Als u AM en PM wilt verwijderen, verwijdert u "tt" uit de vakjes voor korte tijd en lange tijd.

Klik op de knop Toepassen om de nieuwe 24-uurs actie te zien.